Regulamin ogólny klubów All for body

 

 1. Wstęp na siłownie tylko w obuwiu zmiennym. 
 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za cenne rzeczy wniesione przez klienta na teren siłowni.
 3. Klient (po zakończeniu ćwiczenia) zobowiązany jest do odniesienia przyrządu na swoje miejsce.
 4. Klient zobligowany jest do dezynfekcji przyrządu po wykonanym ćwiczeniu.
 5. Klient jest zobowiązany jest do używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz jest odpowiedzialny za ewentualne uszkodzenia związane z nienależytym użytkowaniem.
 6. Zabrania się korzystania z niesprawnych urządzeń. W przypadku zaobserwowania uszkodzonego sprzętu, prosimy zgłosić to niezwłocznie do personelu klubu.
 7. Członek klubu jest zobowiązany dostosować ćwiczenia do własnych możliwości fizycznych oraz stanu zdrowia. Właściciel klubu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe z nienależytego użytkowania sprzętu, nieadekwatnego obciążenia treningowego lub nieznajomości poprawnej techniki wykonywanego ćwiczenia.
 8. Każda osoba przebywająca na terenie siłowni zobligowana jest do przestrzegania podstawowych zasad kultury, ze szczególnym uwzględnieniem:
 • słuchania muzyki przy użyciu słuchawek w momencie, gdy w klubie znajdują się inni klubowicze.
 • nie przeklinać i nie krzyczeć
 • nie odbierać połączeń telefonicznych w strefie treningowej
 • ćwiczyć w ubraniach 
 1. Nie należy w jakikolwiek sposób przeszkadzać innym osobom korzystającym z siłowni, zwłaszcza, jeżeli zgłaszają taką uwagę.
 2. Zabrania się korzystania z usług i urządzeń siłowni przez osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających lub psychotropowych.
 3. Wszelkie przejawy agresji i niestosownego zachowania nie będą tolerowane i klient niezwłocznie zostanie poproszony o opuszczenie klubu.
 4. Na terenie klubu nie można korzystać z trenerów zewnętrznych i prowadzić treningów dla osób trzecich.
 5. Do przestrzegania w/w regulaminu zobowiązani są wszystkie osoby przebywające na terenie siłowni.